• 00:01 Alguna cosa més que una caixa
 • 08:41 Singapur i la contracció de la imaginació
 • 12:07 El lent moviment de mercaderies
 • 16:20 Proteccionisme i la lògica de l'arxiu
 • 23:06 Impressions a bord
 • 25:14 Límits borrosos
 • 29:26 Banderes de conveniència i la dispersió dels contractes laborals
 • 41:31 El fastigós món de les coses
 • 47:04 Una mirada crítica a la (contra) revolució logística
 • 53:04 La Conferència de Bandung, 1955
 • 63:16 “Estendre la fàbrica per tot el món”
 • 69:40 El contenidor abstracte
 • 74:35 La logística com a violència lenta
 • 81:12 La lluita contra el gegant: Amazonians United
 • 87:51 Recerca i treball amb sindicats
 • 91:31 Sindicalitzar instal·lació per instal·lació
 • 97:53 Imaginar una solució
 • 100:20 Desconnexió i decreixement
19/07/2023 106' 27''
Anglès
Bukit Merah, Singapore. Photo by: Chuttersnap 

L’any 1956, Malcolm McLean va patentar el contenidor. Una unitat apilable i empacable que permetia el transport intermodular de mercaderies des de la via de tren al vaixell en una cadena de subministrament aparentment lliure de friccions que comportava l’ús de megavaixells i una promesa d'eficiència. La història de l'impacte massiu que aquest objecte va tenir en el comerç mundial s’explica sovint de dues maneres. La primera se centra en el geni d'un innovador i la capacitat dels pioners; una narrativa amb guanyadors i perdedors que presenta el capitalisme de la cadena de subministrament com un fet inevitable.

No obstant això, la singapuresa Charmaine Chua, organitzadora, escriptora i professora assistent d'Estudis Globals a la Universitat de Califòrnia, advoca per una altra visió, arrelada en la tradició marxista, en la qual la containerització del món es pot entendre com una contrarrevolució destinada a eludir el Sud Global després que la Conferència de Bandung de 1955 donés lloc als plans de sobirania econòmica postcolonial. Un mitjà per a aconseguir una acumulació de capital sense friccions i satisfer una “demanda sociòpata d'accés”, en paraules de Fred Moten i Stefano Harney, mentre es trenquen les possibles solidaritats laborals entre els treballadors i els estats nacionals i es malmeten les costes i el medi ambient.

Centrant-se en l'economia política, el desenvolupament postcolonial i el canvi tecnològic, la recerca interdisciplinària de Charmaine Chua s'interessa especialment pels sistemes logístics i com les xarxes planetàries de producció i distribució donen forma a l'organització de divisions racials i de classe. El seu treball l'ha dut des de les cobertes dels vaixells portacontenidors a la lluita dins dels magatzems d’Amazon, acostant-la a les tripulacions, estibadors, treballadors i sindicats.

En aquest podcast, Charmaine Chua comparteix la seva recerca entorn de la containerització de la logística internacional des del punt de vista del Sud Global. Un viatge que inicia a bord d'un vaixell mercant, encarnant l'observació etnogràfica i el treball de camp, així com en la relectura a contrapel dels registres de l'arxiu naval del projecte colonial. En l'encreuament de metodologies, experiències i dades, es fan encara més evidents les incongruències i abusos ecològics, legals i laborals que es dibuixen en el somni mullat capitalista de l'eficiència en el comerç global.

Aquest podcast és part de Noves Perspectives per a l'Acció. Un projecte de Re-Imagine Europe, co-financiat per la Unió Europea. Co-produït per Sonic Acts, en col·laboració amb W139, Amsterdam

Conversa: Anna Ramos. Guió i post-producció: André Chêdas. Sons: llibreria de sons de RWM i enregistraments de camp d'André Chêdas

Compartir
Son[i]aCharmaine Chualogísticainfraestructuraactivismesud globaldecreixementsindicalismeSonic ActsRe-Imagine EuropeCreative Commons

Programes de RWM relacionats