• 00:01 Desig i impuls
 • 03:09 Cultura pop i política
 • 06:30 “Black Panther”: alguna cosa, no pas tot
 • 07:14 L'esquerra no hauria d'advocar per la democràcia
 • 09:59 Capitalisme cognitiu vs capitalisme comunicatiu
 • 11:28 Semiocapitalisme vs capitalisme comunicatiu
 • 11:51 Els modes d'explotació en el capitalisme comunicatiu
 • 14:15 Un nou nom per a tot
 • 15:19 El declivi de l'eficiència simbòlica
 • 17:16 Atacar frontalment l'afirmació que el comunisme no va funcionar
 • 18:19 Comunisme espacial gai de luxe completament automatitzat
 • 19:48 Un partit és una forma que escala
 • 21:20 Un partit és una part, és partidista, és divisiu
 • 22:26 ragmentació i sectarisme
 • 24:16 Un partit no només reflecteix la fàbrica
 • 26:22 Un partit de gent proletaritzada
 • 27:17 Populisme: mirar de ser-ho tot per a tots
 • 28:29 Ciutats financeres globals
 • 29:22 Municipalisme verd
 • 31:17 Not an alternative
 • 35:15 Liberate Tate
 • 35:57 Assoliments socials de la lluita de classes
 • 38:24 Entusiasme i valor de circulació
 • 40:13 Confiança
27/07/2018 42' 2''
Anglès

Música d'Anna Irina Russell. Edició a càrrec d'Antonio Gagliano. Aquest podcast és part del projecte Re-Imagine Europe, cofinançat pel programa Creative Europe programme de l'Unió Europea.

El treball de Jodi Dean (EEUU, 1962) mobilitza des de fa anys debats en els àmbits de l'acadèmia i l'activisme, barrejant eines provinents de la filosofia política, els feminismes o la psicoanàlisi. Dean descriu un paisatge social intervingut per la tecnologia on, al mateix temps que votem i compartim volums enormes d'arguments i opinions, la nostra capacitat de canviar les estructures polítiques es troba totalment paralitzada.

El capitalisme comunicatiu es nodreix precisament d'un teixit d'interaccions abans que de la singularitat de les persones i els continguts que el componen. No importa tant què o qui ho vehicula: és més aviat la circulació mateixa la que produeix valor. Enfront d'aquesta paradoxa, Dean proposa reconstruir una esquerra que no reclami més processos de participació, més consens o millors democràcies, sinó que retorni l’antagonisme i la força del partisà al centre de la vida en comú.

En aquest podcast parlem amb Jodi Dean sobre el comunisme com un projecte encara latent, sobre el Partit com una forma global escalable, sobre municipalismes distòpics, ecologies anamòrfiques i democràcies liberals, sobre Not an alternative i Liberate Tate com exemples d'un activisme sostenible practicat des dels museus, sobre desitjos, entusiasme i confiança, sobre les emocions capturades a l'interior de les xarxes socials i sobre com frenar en sec l'impuls d'inventar tota l’estona un nou nom per a tot.

Compartir
Son[i]aJodi DeanCreative CommonssindicalismeneoliberalismeCapitalisme comunicatiuRe-Imagine Europe#els 10 podcasts més escoltats de 2018

Programes de RWM relacionats