27/07/2018 42' 2''

Aquest podcast és part del projecte Re-Imagine Europe, cofinançat pel programa Creative Europe programme de l'Unió Europea.

Música d'Anna Irina Russell. Edició a càrrec d'Antonio Gagliano

El treball de Jodi Dean (EEUU, 1962) mobilitza des de fa anys debats en els àmbits de l'acadèmia i l'activisme, barrejant eines provinents de la filosofia política, els feminismes o la psicoanàlisi. Dean descriu un paisatge social intervingut per la tecnologia on, al mateix temps que votem i compartim volums enormes d'arguments i opinions, la nostra capacitat de canviar les estructures polítiques es troba totalment paralitzada. El capitalisme comunicatiu es nodreix precisament d'un teixit d'interaccions abans que de la singularitat de les persones i els continguts que el componen. No importa tant què o qui ho vehicula: és més aviat la circulació mateixa la que produeix valor. Enfront d'aquesta paradoxa, Dean proposa reconstruir una esquerra que no reclami més processos de participació, més consens o millors democràcies, sinó que retorni l’antagonisme i la força del partisà al centre de la vida en comú.

En aquest podcast parlem amb Jodi Dean sobre el comunisme com un projecte encara latent, sobre el Partit com una forma global escalable, sobre municipalismes distòpics, ecologies anamòrfiques i democràcies liberals, sobre Not an alternative i Liberate Tate com exemples d'un activisme sostenible practicat des dels museus, sobre desitjos, entusiasme i confiança, sobre les emocions capturades a l'interior de les xarxes socials i sobre com frenar en sec l'impuls d'inventar tota l’estona un nou nom per a tot.

Escaleta del programa
00:00 Desig i impuls
03:09 Cultura pop i política
06:30 “Black Panther”: alguna cosa, no pas tot
07:14 L'esquerra no hauria d'advocar per la democràcia
09:59 Capitalisme cognitiu vs capitalisme comunicatiu
11:28 Semiocapitalisme vs capitalisme comunicatiu
11:51 Els modes d'explotació en el capitalisme comunicatiu
14:15 Un nou nom per a tot
15:19 El declivi de l'eficiència simbòlica
17:16 Atacar frontalment l'afirmació que el comunisme no va funcionar
18:19 Comunisme espacial gai de luxe completament automatitzat
19:48 Un partit és una forma que escala
21.20 Un partit és una part, és partidista, és divisiu
22:26 Fragmentació i sectarisme
24:16 Un partit no només reflecteix la fàbrica
26:22 Un partit de gent proletaritzada
27:17 Populisme: mirar de ser-ho tot per a tots
28:29 Ciutats financeres globals
29:22 Municipalisme verd
31:17 Not an alternative
35:15 Liberate Tate
35:57 Assoliments socials de la lluita de classes
38:24 Entusiasme i valor de circulació
40:13 Confiança

Compartir
Son[i]aJodi DeanCreative CommonsneoliberalismeCapitalisme comunicatiuRe-Imagine Europe#els 10 podcasts més escoltats de 2018