• 02:22 Where do you come from? No, but where do you really come from?
  • 05:05 Racial amnesia
  • 07:24 Reassessing Europe's historical narrative
  • 11:17 Not yet fully human; perpetuating the dominance of the European model
  • 14:49 Roma and the rethorics of assimilation
  • 17:49 The present belongs to another
  • 19:42 Exclusive and homogeneous communities; reinforcing conservative positions
  • 21:37 Queering ethnicity
  • 24:34 This already happened; the power of archives
  • 28:29 Hip-hop as an archive; Hamé VS Haneke
14/05/2015 36' 22''
Anglès

Fatima El-Tayeb és professora associada dels departaments de literatura i estudis ètnics, i directora d'estudis crítics de gènere, a la Universitat de Califòrnia, San Diego. També és autora de "European Others. Queering Ethnicity in Postnational Europe" publicat per la Universitat de Minnesota, entre molts altres assajos i treballs.

Al seu treball, Fatima denuncia l'amnèsia racial d'Europa, entesa com la supressió activa de l'origen europeu del concepte de “raça”, i la rellevància que la raça va tenir per a la construcció d'Europa tal com la coneixem. En aquest context s'entén, llavors, que el concepte de raça i els seus efectes, són portats des de fora del continent pels propis subjectes racialitzats: treballadors migrants, musulmans i persones no blanques en general.

Com a part d'aquesta narrativa, que Stuart Hall va denominar "internalista", una Europa originària i autosuficient es presenta a si mateixa a l'avantguarda d'una línia temporal progressiva; mentre que tot allò extern al continent roman aparentment ancorat en un temps anterior. En aquesta Europa, que ignora els seus processos interns de racialització, l'europeu de color és una impossibilitat, permanentment ancorat en un altre lloc i un altre temps.

SON[I]A parla amb Fatima El-Tayeb sobre la necessitat de reevaluar la narrativa internalista d'Europa, i el discurs de la integració. El programa analitza el paper de la raça en la construcció d'aquest relat i proposa la formació i recuperació d'arxius com a estratègia per desplegar un altre tipus de narratives.

Compartir
Son[i]aFatima El-Tayeb queerpost-colonialismemigra i colonialitatdecolonialismemigra i colonialitatantirracisme14 anys y 14 registres memorables de RWM

Programes de RWM relacionats