• 01:20 1989: l’antic Oest i l’antic Est
  • 06:45 Manifestacions i els mitjans
  • 14:45 La Primavera Àrab i la nova producció d’imatges
  • 17:45 1973: una data crucial
  • 22:53 Les estratègies religioses de l’esquerra
  • 26:02 Excavar les històries del cinema
  • 32:53 La modernitat com un projecte internacional de l’esquerra
  • 36:25 Crisis i oportunitats
03/02/2015 40' 41''
Anglès

Rasha Salti és una comissària i escriptora que viu a Beirut i treballa a Nova York, París i Toronto. És programadora del Toronto International Film Festival, i entre 2004 i 2010 va ser programadora i directora creativa d’ArteEast a Nova York. Els seus projectes de recerca construeixen un model crític que reescriu les narratives hegemòniques reflexionant sobre la producció artística als Països Àrabs.

SON[I]A parla amb Rasha Salti sobre la metodologia de rescat d'imatges que utilitza en les seves recerques, i sobre algunes de les seves repercussions. La seva anàlisi postcolonial sobre la producció artística durant la modernitat propicia noves narratives sobre els antics conceptes d’Orient i Occident, a més d’una reinterpretació de certes dates, claus per a la creació a banda i banda de la dialèctica de l’alteritat i per a l'aparició de discursos d’esquerres subjacents. Aquests discursos mostren una altra història, oculta, que pot traçar-se a través de la producció d'imatges fins a les recents primaveres àrabs.

Compartir
Son[i]aRasha Saltipost-colonialismePassat inquiet2015bestshowsmigra i colonialitatdecolonialisme

Programes de RWM relacionats