• 00:01 Composar un altar
  • 03:58 Sucre
  • 12:28 El dolç i el repugnant
  • 16:23 Polítiques del cabell
  • 17:58 El devenir negre del món
  • 21:21 La cendra
  • 29:05 Una metodología carronyera
  • 33:35 Les siameses de Valdivia
  • 38:13 Nefands, ekekos i cartes a la verge dolorosa
25/10/2019 44' 13''
Castellà

Mini-sèrie a càrrec de Veronica Lahitte i Antonio Gagliano

Convocant coneixements provinents de les pràctiques ancestrals, la cosmopolítica, la teoria dels afectes o la teoria queer, el grup d'estudi sobre pensament, pràctiques i activismes afro/negres analitza des de les condicions en què avui s'expliquen la raça i el racisme en l'Estat modern, i com la noció del negre es configura com a columna vertebral de la seva fundació. El grup opera des del context espanyol i es proposa, entre d’altres objectius, desmuntar una visió essencialista sobre la raça, produir coneixement des de l'experiència encarnada i planejar formes d'intervenció política en l'entorn immediat del barri i de la ciutat.

Prenent com a punt de partida el treball del grup, la present minisèrie es desplega en tres capítols per a explorar idees sobre anti-colonialitat i anti-racisme des de l’afrodescendència. En aquest primer lliurament, la investigadora i comissària Lucía Piedra Galarraga (L'havana, 1972), la docent i investigadora Karo Moret (L'havana, 1974) i el docent i investigador Diego Falconi (Quito, 1979) parlen sobre metodologies carronyeres i l'esdevenir negre del món. Comparteixen històries sobre altars, ekekos, nefands, Santa Bàrbara i les Siameses de Valdivia. Analitzen les polítiques del cabell, parlen del sucre com a producte estrella de les rutes del Carib, i reconeixen la destresa de la cendra per a evidenciar l'extermini de les antigues comunitats sodomites andines.

Compartir
EspecialsAltarsCreative CommonsantirracismeDiego Falconí TravezKaro MoretOyèrónké OyèwùmiLucía Piedra Galarragadissidència sexual

Programes de RWM relacionats