22/01/2015 21' 55''

Sigalit Landau va néixer a Jerusalem el 1969 i es va formar entre Israel, el Regne Unit i els Estats Units, en un entorn bilingüe i multicultural encara que sempre amb la vista posada al Desert de Judea i al Mar Mort. Després de diversos anys d'estudis de dansa i del seu pas per l'exèrcit, va començar la seva carrera artística, centrant-se principalment en l'escultura. Els seus primers treballs van ser exposats al Witte de With de Rotterdam, el Herzliya Museum de Tel Aviv, la Documenta de Kassel i la Biennal de Venècia, entre d’altres. Des de finals dels 90, Landau va reinterpretar el seu treball escultòric mitjançant l'ús del cos en performances i vídeos. En aquests, treballa recursivament símbols, imatges i narracions com a formes terapèutiques de les ferides provocades per la seva condició històrica, personal i cultural.

SON[I]A parla amb Sigalit Landau de la seva obra i de la metodologia que utilitza a l'hora de proposar la seva particular visió del món. L’entrevista també tracta les contradiccions i les connexions implícites que, en la seva obra, es tracen entre la biografia, el territori i la política, alhora que analitza el paper de l'art com el llenguatge mitjançant el qual pot donar comptes d'aquest encreuament.

Escaleta del programa
1:29 El moviment
2:52 La relació entre video i escultura
4:05 Apunts biogràfics
6:07 Records i infància
7:28 Contradiccions
10:20 Hula hoop de filferro d'arç o niu
12:23 Treballar al Mar Mort
15:27 Art i política
16:39 Artista vs investigadora
17:50 Influències
18:34 Recepció internacional
19:21 Un pont entre fronteras

Compartir
SON[I]ASigalit Landaupost-colonialismeDesitjos i necessitats. Col·lecció MACBA