07/01/2014 24' 25''
Castellà

Al gener de 2013 la Fundació Joan Brossa i l'Ajuntament de Barcelona van dipositar al MACBA tot el llegat de l'artista català. Un total de 60.000 elements, entre els quals hi ha poemes, fotografies, objectes, pintures, manuscrits i molts altres documents, que contribueixen a contextualitzar l'obra de Brossa i permeten aprofundir en la seva naturalesa interdisciplinària i avantguardista.

Afrontar el procés de catalogació, conservació i difusió d'un patrimoni com aquest suposa un repte apassionant per al Centre d'Estudis i Documentació MACBA, creat el desembre de 2007 amb l’objectiu d’expandir els camps d'acció del Museu a través de l'estudi d'unes pràctiques documentals indissolublement lligades a la producció artística contemporània.

El llegat de Joan Brossa ens serveix aquí de fil conductor per endinsar-nos en les diverses fases del treball del Centre i per comprendre la rellevància que tenen els arxius com a gestors i difusors dels nostres patrimonis documentals.

SON[I]A parla amb Maite Muñoz, responsable de l'Arxiu MACBA, sobre l'organització dels fons de l'Arxiu, les seves estratègies de divulgació i la manera en què tot això contribueix a redefinir les fronteres entre art i document.

Compartir
Son[i]aarxiuMaite Munoz

Programes de RWM relacionats