Llicències

Ràdio Web MACBA és un projecte de ràdio online amb vocació divulgativa i sense ànim de lucre. La major part dels nostres continguts estan disponibles sota llicència Creative Commons.

En els casos que no és així, s’han fet totes les gestions possibles per comunicar-nos els propietaris dels drets d’autor. Qualsevol error o omissió accidental en les nostres cites d’àudio, haurà de ser notificat per escrit a RWM i serà corregit en la mesura possible. Per consultar el llistat d’autors, vegeu el detall de cada programa.
Llicències
0:00
0:00
Son[i]a
Son[i]a #384
0:00
Podcast Title
Title of podcast
Son[i]a #384
0:00
34:58