• 00:01 La instrumentalització de la diferència i la melancolia de la normalitat
  • 01:23 Centre, perifèria i desfer-se dels privilegis
  • 05:49 Pràctica investigativa, sabers legitimats i rigor
  • 11:09 Video 9
  • 11:34 El cruising com a pràctica i com a llenguatge
  • 17:03 La pràctica artística t'ha de tocar, moure, trencar: Conxita Gasol, la família nuclear i la mare gai
  • 23:19 Médico de familia
08/08/2022 26' 19''
Castellà
Cruising

Recuperem fragments inèdits de la conversa amb l'investigador, artista i treballador cultural Daniel Gasol, que no vam poder utilitzar en el seu moment. Parlem sobre la instrumentalització de la diferència, la melancolia de la normalitat, la pràctica investigativa, els sabers legitimats i no legitimats... i un grapat de projectes a mig i llarg termini.

Conversa: Ricardo Cárdenas i Anna Ramos. Edició: Ricardo Cárdenas. Muntatge sonor: Anna Ramos.
Compartir
ExtraDaniel Gasolqueerdissidència sexualCreative Commons

Programes de RWM relacionats