• 00:01 El nom propi en minúscules
  • 01:15 val vale valeria
  • 01:51 Fer de la timidesa quelcom productiu
  • 04:43 Pedagogia Queer - Contaminació constant. Treball en dos plànols: 1/ reconeixement d’identitats i 2/ política de desidentificació
  • 10:24 Èxode de l’escola
  • 15:31 Erotisme colonial: repensar les politiques eròtiques que ja existeixen a l’escola
  • 18:53 Pro-sexe
22/05/2018 25' 52''

Castellà

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb val flores que no vam poder utilitzar en el seu moment.

Compartir
Extraval floresCreative CommonsEscenes eliminades