• 00:01 Color vs. blanc i negre
 • 00:46 Fotografia en blanc i negre
 • 01:53 Per què la fotografia?
 • 02:39 Pals, línies
 • 05:35 Talls
 • 05:52 Díptics, tríptics
 • 07:38 Documentar per casualitat
 • 08:09 Agenda politica
 • 09:25 Obres invisibles
 • 11:46 Europa
 • 14:31 Espai
 • 17:00 Paraules
 • 18:17 El meu vocabulari
 • 19:48 (No) treballar en arquitectura
 • 23:29 Materials estàndard
 • 24:15 Nomenar coses
 • 26:23 Sóc un maximalista
17/05/2019 26' 43''
Anglès

Meticulosament llistat en forma de catàleg, l'extens corpus artístic de Peter Downsbrough (New Bunswick, 1940) podria semblar fins i tot dispers. Fotografies, peces cartogràfiques, escultures, obres sonores, maquetes, vídeos, jocs tipogràfics… I així i tot, la seva és una d'aquestes obres extremadament cohesives – un mosaic de tècniques i recursos perfeccionats durant dècades amb l'objectiu d'explorar un conjunt relativament breu d'idees, que apareixen de manera recurrent en cadascun d'aquests formats.

“En realitat, tot va de línies”, li deiem mig en broma durant l'entrevista. Al qual ell responia: “En realitat, tot va d'espai”. L'espai urbà i la subtil intervenció sobre els seus elements arquitectònics, que Downsbrough articula mitjançant l'aplicació de talls, límits i marcs imaginaris que ens obliguen a repensar el quotidià en termes de dins-fora, visible-invisible, simètric-asimètric, o abans-després.

Les cinc composicions fotogràfiques sense títol de finals dels setanta i principis dels vuitanta que formen part de la Col·lecció MACBA, són bons exemples d'aquest rigorós exercici geomètric de delimitació visual de l'espai, però al mateix temps representen només una de les facetes d’allò que ell defineix com el seu “vocabulari”.

A FONS ÀUDIO #49, Downsbrough parteix d'aquestes peces per tal d’aprofundir en la resta de la seva obra, des de la seva fascinació per la fotografia fins als experiments amb el llenguatge, les publicacions (com un espai més a explorar), o les particularitats urbanístiques de dos dels escenaris més freqüents a les seves obres: les ciutats de Nova York (on va començar a treballar com a artista a principis de la seva carrera a la dècada dels seixanta) i Brussel·les, on resideix des de 1989.

Compartir
EspecialsFONS ÀUDIOPeter DownsbroughFONS ÀUDIOCreative CommonsCol·lecció MACBAllibres d'artistaarquitectura

Programes de RWM relacionats