• 00:14 "Forjadores de Imperio" (2009)
  • 03:30 El mercat de les puces
  • 06:55 "John" (2012)
  • 10:00 "Còpies" (2000 – en proceso)
  • 15:55 Col·leccions obertes i tancades
12/11/2013 17' 41''
Català

Bona part de la producció artística d'Oriol Vilanova (Barcelona, 1980) s'articula a partir de la contraposició de conceptes antitètics: la còpia i l'original, la memòria i l'oblit, la col·lecció i la iconoclàstia, la imatge i la seva desaparició.

No tan sols pel poder simbòlic i el potencial estètic i semàntic que es desprèn d'aquesta oposició, si no també com a estratègia per explorar els espais intermedis, els intervals, els trànsits, tal com ell els anomena, entre aquestes idees antagòniques. La seva pròpia pràctica artística neix de fet de trànsits similars, entre el mercat de les puces i l'estudi, entre la carera d'arquitectura i l'interès per l'art (primer com a espectador, i més tard com a productor).

Les tres peces d'Oriol Vilanova que formen part del fons de la Col·lecció MACBA són una bona mostra d’algunes de les idees recurrents de la seva obra. La repetició com a modus operandi, present en les dues col·leccions de postals, "Forjadores de Imperio" i "Còpies", però també en la multiplicitat d’espais i panells de fusta de "John", serveix a l'artista per reflexionar sobre una sèrie de temes clau que trobem en altres peces de la seva trajectòria.

La relectura dels materials adquirits en mercats de segona mà és sovint el punt de partida per parlar del fet mateix de col·leccionar i classificar, o de la funcionalitat de l'arquitectura urbana; per donar voltes al caràcter mal·leable de la història; per repensar l'espai d'exposició amb estructures que obliguen el públic a interactuar amb l'obra de manera directa; o per dirigir l'atenció de l'espectador sobre la importància de l'arxiu en l'ecosistema artístic contemporani, com a registre històric i com a font de noves narratives.

Escaleta del programa
00:14 "Forjadores de Imperio" (2009)
03:30 El mercat de les puces
06:55 "John" (2012)
10:00 "Còpies" (2000 – en procés)
15.55 Col·leccions obertes i tancades

Altres FONS ÀUDIO:
FONS AUDIO #22. Xavier Ribas
FONS AUDIO #21. Eric Baudelaire
FONS AUDIO #20. Sandra Balsells
FONS AUDIO #19. Eulàlia Grau
FONS AUDIO #18. Erick Beltrán
FONS AUDIO #17. Judith Barry
FONS AUDIO #16. Perejaume
 

Compartir
EspecialsFONS ÀUDIOFONS ÀUDIOCol·lecció MACBAOriol Vilanova#intenciópoèticaCreative Commons

Programes de RWM relacionats