• 00:23 Les condicions semiòtico-materials de possibilitat
 • 05:46 Maternar i cocriar en un espai no només nuclear
 • 13:53 Complexitats de l'anomenar
 • 19:02 Edadisme i adultcentrisme
 • 22:55 El teatre de la genètica i el tabú de la no transferència genètica
 • 35:00 Jocs amb el vocabulari: Eixamplaments d'allò possible a través de la llengua
 • 42:27 Dissidència lingüística i posada en circulació
 • 46:32 Autodefensa bibliogràfica i escriptura difícil
 • 47:26 Abraçar la complexitat
 • 52:05 Talls parcials i ús tàctic de les identitats
 • 58:58 Respons(h)abilitat
 • 64:40 Pedagogies crítiques
 • 76:41 Detectar zones de potència
 • 79:44 Els problemes del solucionisme
 • 83:23 Tecnocolonialismo, turbocapitalismo y cadenas globales de cuidados
 • 91:11 Amazon Turkers. Precarització, invisibilització i deslocalizatció del treball.
 • 95:06 Visió computacional. Nicolas Malevé i les promeses dels algoritmes
 • 101:38 El rigor a la investigació en formats no acadèmics
 • 106:41 Sobre el temps: The Underground Division i "Figurations of Timely Extraction"
31/03/2022 113' 30''
Castellà
Jara Rocha. Foto: Ona Bros

La pràctica de la investigadorx i activista Jara Rocha s'ocupa de mediar i posar en circulació les condicions de producció de sentit i materials de possibilitat. Amigx de la complexitat i amb una sensibilitat transfeminista com a punt de partida, Jara indaga en les desigualtats i clarobscurs del repartiment del tecnològic, assenyalant les polítiques i estètiques inscrites en les infraestructures i com el poder s'organitza, es fa visible alhora que inaccessible. A través d'una infinitat d'aliances i constel·lacions des del col·lectiu, observa, assenyala i profana les maneres i rigideses apreses en la producció de coneixement i reproducció de vida. El seu corpus teòric té tant de rigor com de tàctica d'autodefensa i muta en les seves formes, dels informes d'errors, al manual obert o l'escriptura acadèmica. D’aquesta manera, Rocha mira de trobar noves formes d'eixamplament del possible per a detectar zones de potència, des de les quals la dissidència no es redueixi a l'antagonisme sinó que també reculli un gest afirmatiu i estratègic.

En aquest podcast, comencem amb un dels capítols més íntims de la trajectòria vital de Jara Rocha: la seva experiència en la co-criança des d'un espai no nuclear. En aquesta vivència seva tan recent es manifesten milers d'arestes per a continuar assenyalant i desmuntant l'arquitectura d'una construcció social que donem per feta: des de les implicacions del desig de gestar, fins als paranys de la ficció política de la institució familiar i la necessitat bàsica d'activar un nou vocabulari, que trenqui la reduccionista semàntica heteropatriarcal. Pur exercici d'imaginació política i dissidència situades que ens porta de revisar les tecnologies de la reproducció a les pedagogies crítiques en estructures formals, no-formals i informals, passant pel tecnocolonialisme i el turbocapitalisme. Sense deixar d'atendre en cap moment el global i el molt proper: de les cadenes globals de cures, fins a la precarització, la invisibilització i la deslocalització del treball.

Conversa: Anna Irina Russell, Albert Tarrats, Ricardo Cárdenas i Anna Ramos. Guió: Anna Irina Russell. Producció: Albert Tarrats. Veu: Anna Ramos. So: librería sonora de Albert Tarrats.
Compartir
Son[i]aJara Rochaqueerdissidència sexualcriançaalgoritmesescripturaCreative Commonspedagogia radicalDIWOcreació colectiva+ escoltats 1er semestre 2022

Programes de RWM relacionats