• 01:52 Vigilància, auto-control i auto-vigilància
  • 04:19 Decapitalisme: desaprenent les lliçons del Capitalisme
  • 10:11 “La mujer unidimensional”, 2009
  • 17:52 Imatges i identitat personal
  • 22:15 El llenguatge de la nueva brutalitat
  • 26:17 Ètica i polítiques de la tecnologia
  • 31:53 El comú com a pràctica
05/04/2018 36' 38''
Anglès

Aquest podcast és part del projecte Re-Imagine Europe, cofinançat pel programa Creative Europe programme de l'Unió Europea.

Nina Power és filòsofa, docent, assagista i activista. El seu pensament crític es desplega en una trama porosa de pràctiques i experiències vinculades a la filosofia, el feminisme, l'art, la política, el cinema, les noves tecnologies i les relacions laborals.

Al seu assaig “La dona unidimensional” (2009), Power alertava sobre la manipulació perversa que el capitalisme ha fet del feminisme, fagocitant les seves consignes per tal de retornar-nos-les en forma d’eslògans reaccionaris d'aparença edulcorada. Enfront d'això, Power proposa repensar col·lectivament el feminisme, en aliança amb el marxisme, i traçar noves xarxes d'organització social, laboral, sexual i afectiva. L'escriptura és per a Power una forma d'activisme i és per això que els seus manifestos, articles en premsa i assajos operen com a autèntics focus de resistència enfront dels relats hegemònics de les societats de consum.

En aquest podcast, Nina Power reflexiona sobre el poder ideològic del llenguatge; sobre els sistemes de vigilància, control i violència estatal; i sobre la necessitat de revertir les lògiques salvatges del neoliberalisme a partir de les estratègies del comunalisme o la seva pròpia noció de “decapitalisme”.

Producció de so comissionada per Jaume Ferrete. Edició per Loli Acebal.
Compartir
Son[i]aNina PowerEl Comúpensament críticCreative CommonsIDIORÍTMIESJaume FerreteRe-Imagine Europe#els 10 podcasts més escoltats de 2018