21/03/2013 34' 2''
Català

Ahlam Shibli és una fotògrafa palestina que viu a Haifa. La seva obra fotogràfica descriu les implicacions contradictòries que hi ha rere la idea de la llar mitjançant una estètica documental. L'obra aborda tant la pèrdua com la lluita contra aquesta pèrdua, i també́ les restriccions i limitacions que la idea de llar imposa en aquells individus i grups marcats per polítiques identitàries repressives.

En l'exposició "La casa fantasmal", Shibli reuneix nou sèries fotogràfiques produïdes durant l'última dècada. La majoria de treballs van acompanyats de peus de fotos que assignen a cada fotografia una data i un lloc concrets, en un procés d'investigació que sovint implica un contacte molt directe amb les persones que fotografia. El text i la fotografia conformen una unitat que vol evitar un ús aliè a la política anticolonial que motiva l'autora.

SON[I]A analitza el complex context sociopolític d’Ahlam Shibli, israeliana de passaport i beduïna d’origen, aprofitant la mirada experta en el tema d'Alberto López Bargados, antropòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Aquesta peça inclou també petits apunts d'Ahlam Shibli sobre l'exposició i la seva obra.

Compartir
Son[i]aAhlam Shibliexposiciópost-colonialismemigra i colonialitat