• 00:01 L'espanyol neutre: una forma de parlar l'espanyol nascut a Mèxic
  • 03:52 El llatí: una llengua muerta que concedeix l'universalitat
  • 04:47 Barallar-se amb l'ús del llenguatge: subtitulat creatiu
  • 07:40 Els accents i les dinàmiques de prestigi de lingüístic
  • 13:15 Lectura política de la tipografia
  • 15:00 Legibilitat i estructures convencionals
  • 17:12 Les pel·lícules com a mètode de recerca i el treball de camp
  • 19:29 La ciència com a espai neutre
  • 20:24 Taxonomies ambigües
29/09/2023 21' 12''
Castellà
Juan Arturo García "Escuela de lenguas 'Sol negro'"

Recuperem fragments inèdits de la conversa amb l'artista mexicà  Juan Arturo García, que no vam poder utilitzar en el seu moment. Ampliem la nostra conversa a l’entorn de les llengües vives i llengües mortes, els dialectes, els usos del llenguatge i les dinàmiques de prestigi lingüístic, partint del disseny de l’espanyol neutre com a cas d'estudi. Somiem amb el subtitulat com a espai creatiu, al mateix temps que repensem la tipografia des del polític, qüestionant la llegibilitat i les estructures convencionals, a través de la pròpia pràctica de Juan Arturo.

Conversa: Anna Ramos. Guió: Verónica Lahitte. Producció sonora: Verónica Lahitte i Anna Ramos. Imatge: Juan Arturo García "Escuela de lenguas 'Sol negro'", 2020-present

En col·laboració amb Sonic Acts

Compartir
ExtraEscenes eliminadesJuan Arturo GarcíaCreative CommonsSonic Acts

Programes de RWM relacionats