• 00:01 Fluir des de les estructures lingüístiques. No tothom ha de cantar igual
  • 04:01 L'estructura filosòfica i el literal
  • 04:41 Escriptura, oralitura i el ritme del cant
  • 07:28 Una harmonia de connectivitat amb l'equip del MUSEF
  • 10:23 Del control d'hores a posar llavors
  • 11:55 Connectivitat, transversalitat, horitzontalitat
  • 12:12 La criança mútua de l'alimentació
  • 13:32 La piràmide en la literatura
  • 14:37 Frau i enganys acadèmics
  • 16:05 Equilibris i el plomatge dels ocells
19/06/2023 17' 46''
Castellà
Elvira Espejo Ayca. Foto: Archivo Museo Nacional de Etnografía y Folklore de Bolivia.

Recuperem fragments inèdits de la conversa amb l'artista, teixidora, escriptora, poeta i investigadora indígena Elvira Espejo Ayca, que no vam poder utilitzar en el seu moment. Parlem sobre el fluir de les estructures lingüístiques i els seus processos d'escriptura,  per tal d’introduir la noció d’”oralitura" i la importància del ritme del cant en els intercanvis a la seva comunitat.

Conversa: Violeta Ospina, Ricardo Cárdenas, Noela Covelo i Anna Ramos. Producció sonora: Violeta Ospina i André Chêdas.

Imatge: Arxiu Museu Nacional d'Etnografia i Folklore de Bolívia.

Compartir
ExtraElvira Espejo Aycaescripturasud globallluites indígenesCreative Commons

Programes de RWM relacionats