• 00:01 D’airbags i integració
 • 02:55 La zona intermèdia
 • 04:17 Intro
 • 08:57 Inhabilitació per excés
 • 11:49 Límits, centres comercials
 • 13:07 Velocitat, acceleració, Mèxic
 • 18:34 Referències
 • 21:49 El potencial polític del soroll
 • 26:17 Arrossegar SM57s per Berlín
 • 28:32 Degradació
 • 31:34 Computadores, velocitat
 • 38:05 Programar la sorpresa
 • 43:39 Enregistraments
 • 47:07 La funció de l'automatització en si mateixa
 • 51:56 Passat colonial
 • 64:53 La política de l'acceleració
 • 69:49 Una possible cosmotècnia a Mèxic
 • 73:45 Mestís, mescla, sincretisme
01/12/2020 82' 41''
Anglès
Micrófono deteriorado aposta de Hugo Esquinca

L'obra d'Hugo Esquinca és una crosta multi-capa, ofuscada intencionalment a través de l'excés, deliberadament difícil de pelar. Eliminar capes d'ofuscació en aquesta densa xarxa d'interaccions transductives no serveix de gaire, perquè aquestes capes són precisament el que l’Hugo utilitza per a exposar-te a tu (i a ell mateix) a una mena de sobrecàrrega sensorial. Molt més enllà dels judicis estètics, més semblant a l'escena del bloqueig mental de THX 1138 que a una experiència auditiva convencional. No obstant això, el bloqueig mental de l’Hugo no només està destinat a l'oïdor humà: la cadena d'esdeveniments i processos involucrats en la seva música també es veuen sotmesos a una quasi-convulsió, portats als seus propis límits.

De fet, bona part del treball de l’Hugo es basa i gira entorn de l'exploració d'aquests límits difusos. Ja sigui provant la capacitat de l'oïdor per a processar la densitat i amplitud sònica, o aplicant pressió sobre l'horitzó d'esdeveniments funcional de qualsevol sistema que utilitzi (des de computadores fins a micròfons cardioides de tota la vida), els seus enregistraments en viu, les seves instal·lacions específiques i les seves peces enregistrades són una constant celebració d'aquesta zona grisa gairebé onírica, i del col·lapse que l'acompanya.

Parlem amb l’Hugo sobre la seva obra i els seus vincles amb el seu bagatge, o de com criar-se en l’hipercaos de la Ciutat de Mèxic es relaciona amb aquesta fascinació per la velocitat, la sobreabundància i el sincretisme.

Música de'Hugo Esquinca, produïda i concebuda per a l'ocasió. Produït per a Lighthouse (Brighton). Aquest podcast és part del projecte Re-Imagine Europe, cofinançat pel programa Creative Europe programme de l'Unió Europea.
Compartir
Son[i]aHugo Esquincasorolldescolonialitzaciópodcasts duracionalsLighthouse (UK)Re-Imagine Europe

Programes de RWM relacionats