06/06/2007 8' 18''
Català
son[i]a 43

L'exposició "Un teatre sense teatre" examina les relacions i els intercanvis entre el teatre i les arts visuals al llarg del segle XX. L'exposició proposa una lectura crítica de les conseqüències d'aquestes aportacions en l'art, i ho fa subratllant moments i autors paradigmàtics a través d'itineraris que reconstrueixen un teixit complex, més enllà d'una lectura cronològica lineal: des d'Hugo Ball i el dadaisme fins a Mike Kelley, des d'Oskar Schlemmer fins a Dan Graham, des del minimalisme fins a les generacions d'artistes postminimalistes com Bruce Naumann o James Coleman.

El SON[I]A recull les impressions de Manuel J. Borja-Villel, director del MACBA, sobre l'exposició, el concepte de teatralitat en el camp de les arts visuals, els canvis que ha suposat en la concepció de l'art de la segona meitat del segle XX i la tesi de l'exposició de repensar la modernitat.

Compartir
Son[i]aManuel J. Borja-Villelteatralitatexposicióperformance