07/01/2015 21' 45''

Georges Didi-Huberman és filòsof i historiador de l'art. Imparteix classes a l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, on explora la relació entre imatges, paraules i política. Després d'uns primers treballs sobre fotografia i histèria, Didi-Huberman ha publicat més de trenta llibres sobre la història i la teoria de la imatge, aprofundint en exemples que van des del renaixement fins a l'art contemporani.

SON[I]A parla amb Didi-Huberman sobre els problemes relacionats amb la nostra manera de veure i interpretar les imatges, una qüestió problemàtica que es deriva de la pròpia definició d'imatge, i de la jerarquia que històricament ha estat imposada a la dialèctica entre paraules i imatges.

Escaleta del programa
00:58 Paraules i imatges
04:32 Signes i símptomes
09:08 Coneixement i no-coneixement
10:31 Existència i valor
12:35 Definició i comparació
14:54 Peces perdudes i restes
17:07 Sobreexposició i subexposició
18:57 Estètica i política

Compartir
SON[I]AGeorges Didi-Hubermanfilosofiapsicoanàlisifotografia2015bestshowsels podcasts més escoltats de 2015#PEImacbaels podcasts més escoltats de 20162019-2006: podcasts+escoltats