07/03/2013 16' 3''
Anglès

Gerald Raunig és un filòsof i teòric de l'art establert a Viena. Partint de les idees de Foucault, Hardt, Negri, Adorno, Deleuze i Guattari entre d'altres, el seu treball aborda la història dels moviments revolucionaris i de resistència, així com el rol de l'art i dels artistes en les lluites socials. O, en les seves pròpies paraules, "la concatenació d'art i revolució" al llarg dels darrers dos segles.

L'anàlisi que Raunig duu a terme del capitalisme maquinista i del vincle entre l'art i l'activisme ofereix un marc interessant des del qual observar alguns exemples recents d'allò que ell anomena vaga molecular (de la plaça Tahrir al Caire al 15M espanyol i altres aixecaments posteriors a la crisi financera de 2008), un moviment més o menys globalitzat caracteritzat per trets com ara la inclusió radical, la reapropiació del temps i l'espai, i l'absència del subjecte.

SON[I]A parla amb Gerald Raunig sobre Revolució Molecular, activisme filosòfic, i les diferències i similituds entre els moviments socials recents i els de finals de la dècada dels seixanta.

Compartir
Son[i]aGerald Raunigindignats15-MMolecular StrikeactivismeFélix Guattari