• 00:01 El cor del món maia: oportunisme mercantilista i estètica desproveïda de política
  • 03:10 Sobre la producció de rèdits per l'estat de la comercializació de la imatge indígena, que no es reverteix en les infraestructures dels pobles maies
  • 05:40 El bon viure: una crítica cap a la mercantilització de la vida, que sorgeix de les epistemologies indígenes que no tenen a l' “Home" al centre
  • 10:17 Depredació i consum dels cossos indígenes
02/10/2019 12' 23''

Castellà

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb Aura Cumes que no vam poder utilitzar en el seu moment.

Compartir
ExtraAura CumesEscenes eliminadesCreative Commons