• 00:01 Making imperceptible things and sounds perceptible. What does it mean to bring this into audability? What violences do we do in the translation of these sounds into languages?
 • 01:55 Intro
 • 05:15 I spend a lot of time lying in the ground, listening.
 • 08:55 Sound and geography: how spaces sound.
 • 11:31 Expanded listening: beyond the ear-oriented understanding of listening and the human-anthropocentric perspective.
 • 14:45 Sound and affect: affecting and moving bodies. Weaponisation of sound. Control and security.
 • 17:25 Sonic governance: control of public and private spaces through sound, eavesdropping.
 • 23:35 Understanding what it means to try to do anti-colonial research as a white person, in a region that is literally colonized by the country that you come from.
 • 35:30 Normality in front of a disaster (from personal experience there)
 • 41:34 Being the only white person in a space: naming your position and redistribution of resources.
 • 48:17 Framing a project and respecting what communities decide
 • 57:55 Climate justice
 • 69:34 Creative practice, sound art, radio and academia
22/06/2020 78' 5''
Anglès
"Climates of listening"

Sons de l'arxiu d'Anja Kanngieser. Aquest podcast és part del projecte Re-Imagine Europe, cofinançat pel programa Creative Europe programme de l'Unió Europea. Produït en col·laboració amb Sonic Acts.

La geògrafa política i artista sonora Anja Kanngieser opera entre les coordenades que uneixen espai i so, un col·lapse de disciplines totalment natural als seus ulls i que sol causar més estranyesa en el compartimentat món de l'acadèmia i les ciències, que en la indisciplinada pràctica artística. 

El treball d’Anja Kanngieser passa per una escolta atenta, crítica, incòmoda i política, que inspecciona tant la governança sonora com es preocupa per amplificar creativament les lluites indígenes per la justícia social en temps de canvi climàtic. Tot això, sense oblidar ni un segon les complexitats i contradiccions que comporta el treball de camp realitzat des de l'acadèmia blanca, per molta tesi anti-colonial i bones intencions que travessin qualsevol projecte.

Escolta, afectes, oralitat, permisos, retribució, intercanvi, registre, silencis, esperes, desastres naturals i entendre quan és l’hora de marxar, passen a ser així les eines clau per a la recerca de camp. Requisits que posen contra les cordes els protocols i formalismes de la labor acadèmica i que són difícilment encapsulables en el seu llenguatge. Anja Kanngieser resol aquestes tensions amb múltiples estratègies: des de l'arxiu personal i compulsiu d'enregistraments de camp i oralitat, a assajos documentals, passejos sonors, mapatges sonors, sonificacions, peces radiofòniques, conferències, workshops, manuals de podcasting i literatura acadèmica, a la recerca de qualsevol esquerda que es produeixi al motlle.

En aquest podcast, escoltem nosaltres a Anja Kanngieser. L’Anja reflexiona sobre l'escolta expandida, l'inaudible i el nostre antropocentrisme, narra el seu interès primigeni en la governança sonora i desmunta les moltes tensions que va acumular el projecte “Climates of listening”, amb el propòsit de partida d'amplificar les lluites aborígens a les illes del Pacífic per l'autodeterminació i l’auto-representació.

Compartir
Son[i]aAnja KanngieseroralitatCanvi climàticlluites indígenesràdioenregistraments de campescoltalectura del paisatgeDIWOSonic Acts+escoltats-juny-2020+escoltats-juliol-2020Re-Imagine Europe

Programes de RWM relacionats