• 00:25 Els modes de coneixement
  • 01:55 Teories de funcionament immediat
  • 02:50 "El Mundo Explicado, São Paulo, Barcelona", 2008-2009 (I)(1). Informació i enquesta
  • 05:54 "El Mundo Explicado, São Paulo, Barcelona", 2008-2009 (I)(2). Enciclopèdia i edició
  • 07:28 "El Mundo Explicado, São Paulo, Barcelona", 2008-2009 (I)(3). Arxiu
  • 08:20 Veritat, opinió i censura
  • 10:45 Coneixement personal i acadèmic
  • 13:00 Contextualització. Projectes anteriors
  • 17:01 Teories com a creuament de preguntes. Representació gràfica
  • 18:22 La micro-història
  • 20:44 El rol de l'artista
13/05/2013 21' 46''
Castellà

En les seves obres anteriors, Erick Beltrán (Ciutat de Mèxic, 1974) ha treballat especialment en la reinterpretació i reciclatge de la sobreinformació.

Les seves col·laboracions a les exposicions "Registres i hàbits" (Fundació Antoni Tàpies, 2006) i "Alguns llibres d’artistes" (Galeria ProjecteSD, 2007) s'han basat en la transformació de la informació editada. Aquesta temàtica l'havia abordada ja el 2002 a través de la intervenció en diverses publicacions periòdiques en les quals els continguts apareixien sense signes de puntuació o, com en el cas del diari holandès Het Parool, sense la lletra "u" –que en holandès significa "tu".

Però Erick Beltrán no només reflexiona sobre la legitimació i els usos del poder en el procés d’edició a través d'intervencions en publicacions ja existents. Al projecte "El Mundo Explicado, São Paulo, Barcelona, 2008-2009" (I), presentat per primera vegada a la Biennal de São Paulo, és ell mateix qui edita, en un procés coral amb tots els participants, la informació que ha recopilat prèviament.

Amb la instal·lació d’una impremta a la sala d’exposició i la realització del procés a temps real, elabora una enciclopèdia de diverses teories sobre el món que el coneixement no especialitzat, el saber del carrer, pot proporcionar. Partint de la idea de microhistòria, realitza una tasca de recerca i interpretació basada en les diverses explicacions que donen ciutadans anònims en l'exercici –motivat per una sèrie de preguntes i conceptes elaborats pel propi artista– de proposar teories sobre el funcionament del món.

A partir de la col·lisió i el creuament de diverses teories i conceptes, Beltrán aconsegueix editar en un volum un compendi d’explicacions del món que, per la seva pròpia naturalesa d'edició, queden legitimades en una actuació institucionalitzada.

Tal com explica Beltrán, es tracta sobretot d'un "treball de recerca sobre el concepte d’edició, amb l'accent en els mecanismes que defineixen, agreguen valor, ordenen, seleccionen, reprodueixen i distribueixen imatges per crear discursos polítics, econòmics i culturals en la societat contemporània; la manera en què la figura de l'edició defineix el nostre món i les relacions de forces entre grups diversos".

La recent publicació de "The World Explained. A Microhistorical Encyclopedia" tanca aquesta etapa de recerca en un procés de materialització de tota la informació a través de l'edició. És en aquest últim pas que l’autor adopta pròpiament els rols de legitimació vinculats al món editorial en les tasques implícites de selecció, inclusió i exclusió de la informació.

Compartir
EspecialsFONS ÀUDIOErick BeltránCreative CommonsCol·lecció MACBA

Programes de RWM relacionats