28/05/2009 12' 22''
Català

Temps com a matèria (15/05/2009 - 31/08/2009) és el títol sota el qual es presenten les noves incorporacions de la Col·lecció MACBA al llarg de tots els seus espais expositius.
Enfront d'una lectura cronològica o enciclopèdica, aquesta exposició cedeix protagonisme als canvis de paradigma que han anat estructurant l'art contemporani des de la dècada dels 50 .

Així mateix, Temps com a matèria reflecteix les noves línies d'interès i investigació de la nova etapa del Museu, iniciada el 2008, on el treball al voltant del document com art es combina amb l'adquisició d'obres artístiques significatives dintre de la nostra història.

El Son[i]a parla amb Bartomeu Marí, director del MACBA.


 

Compartir
Son[i]acol·leccióexposició