Descarregar PDF
27/05/2013
Anglès

A càrrec de Chris Cutler

A finals del segle XIX, la música va canviar de manera dràstica degut a dos factors: el col·lapse de la tonalitat convencional, que va fer trontollar els fonaments de la música culta, i la invenció d'una nova i revolucionària forma de memòria, l'enregistrament sonor, que va redefinir i donar força al món de la música popular.

Una marea de sondes i experiments al voltant de nous recursos musicals i noves pràctiques organitzatives inundava totes dues disciplines, provocant així un intercanvi entre ambdues i la consolidació d’una nova estètica que portaria el so i les seves manipulacions més enllà dels estrets límits de la "música". Aquesta sèrie intenta seguir aquests canvis de manera analítica, per tal d'explicar com i per què els gèneres musicals i post-musicals són com són.

SONDES #4 conclou la nostra exploració del portamento, amb una mirada a l'ús d'aquesta tècnica en la música popular, abans d'endinsar-nos en les sondes realment atonals que ens duran a veure els múltiples aspectes del soroll diferenciat.

Compartir
ExtraSondesTranscripcióChris CutlerCreative CommonsTranscripció SONDES

Programes de RWM relacionats