• 00:01 Les bases del disseny d'interacció
  • 02:59 L'experiència a Xerox Star
  • 05:15 L'evolució de la interacció
  • 06:11 El problema de l'escalafó acadèmic
  • 07:57 Educació i interacció
  • 10:00 Metàfores de la interacció
19/06/2013 17' 21''
Anglès

Bill Verplank és tota una institució en la disciplina del disseny d'interacció des dels anys setanta, quan va treballar en el revolucionari projecte Xerox Star. Encara avui, bona part de les metàfores i models que imperen en tota mena d'interfícies entre humans i màquines segueixen estretament vinculades a les idees desenvolupades per Verplank i els seus coetanis dècades enrere.

Recuperem una entrevista inèdita, enregistrada durant la seva visita a Barcelona per l'"International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction".

Compartir
ExtraBill VerplankEscenes eliminadesCreative Commons