19/06/2013 17' 21''

Bill Verplank és tota una institució en la disciplina del disseny d'interacció des dels anys setanta, quan va treballar en el revolucionari projecte Xerox Star. Encara avui, bona part de les metàfores i models que imperen en tota mena d'interfícies entre humans i màquines segueixen estretament vinculades a les idees desenvolupades per Verplank i els seus coetanis dècades enrere. Recuperem una entrevista inèdita, enregistrada durant la seva visita a Barcelona per l'"International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction".

00:00 Les bases del disseny d'interacció
02:59 L'experiència a Xerox Star
05:15 L'evolució de la interacció
06:11 El problema de l'escalafó acadèmic
07:57 Educació i interacció
10:00 Metàfores de la interacció

Compartir
EXTRABill VerplankEscenes eliminadesCreative Commons