21/05/2010 33' 22''

A càrrec d'Armando Andrade Tudela

Marcahuasi és una plana d'uns quatre quilòmetres quadrats situada a la serralada dels Andes, a l'est de la ciutat de Lima (Perú). Es tracta d'una formació espectacular de pedres d'origen volcànic a més de quatre mil metres sobre el nivell del mar. Les roques, impressionants no sols per la grandària sinó per les formes extravagants, han donat lloc a teories grotesques sobre el seu origen i als baptismes més eloqüents.

A la meitat de la dècada dels cinquanta, Daniel Ruzo, arqueòleg reputat per a uns, profeta i criptògraf per a uns altres, escriu un text on assenyala que les pedres són "escultures" creades per la que ell denomina cultura Masma o "Quarta Humanitat" fa més de deu mil anys. A la dècada dels seixanta Marcahuasi esdevé un lloc de culte, un centre que atreu hippies de tot el continent, nord i sud, i que es coneix com "l'altiplà dels déus".

"Ombres del progrés" reuneix una selecció de temes que van jugar un paper importat durant el viatge d'Armando Andrade Tudela, on va rodar la pel·lícula que duu el nom d'aquest estrany paratge.

Compartir
EspecialsOmbres del progrésArmando Andrade TudelaMarcahuasimúsicaOmbres del progrésselecció musicalDesitjos i necessitats. Col·lecció MACBA