17/04/2008 14' 0''
Castellà
son[i]a 7

D’entre els eixos diferents que articulen el discurs teòric del MACBA, les tecnologies del gènere ocupen una posició destacada. Es plantegen com un mètode plausible per a una revisió crítica de la historiografia artística clàssica sobre les pràctiques artístiques contemporànies.

Novament, el museu compta amb la participació de Beatriz Preciado, que dirigeix Art després dels feminismes (07/04/2008 – 15/04/2008), un curs monogràfic que proposa una historiografia postfeminista després de la revisió escèptica d’altres enfocaments de les teories feministes sobre l’art que perpetuen les construccions identitàries des d’unes xarxes de poder emmascarades.

Aquest cop, la teoria queer serveix de plataforma sobre la qual establir un intent de transformació de l’art com a pràctica política i cultural de producció de subjectivitat dins l’esfera pública, en contraposició a aquesta pretesa i inoperativa autonomia de l’art. El Son[i]a parla amb Beatriz Preciado, professora dins el marc del PEI.

Compartir
Son[i]aactivitatfeminismegènerePaul Preciadodissidència sexual