09/10/2007 8' 25''
Català
son[i]a 47

"Timelines" és la primera retrospectiva a Espanya de l'obra de Joan Jonas, artista pionera en la pràctica de la performance, el cinema experimental i la instal·lació de vídeo. Aquesta exposició planteja una lectura del seu treball que posa en relació la seva pràctica performativa amb l'origen de la instal·lació de vídeo com a gènere, creant cercles temàtics que fan paleses les diferents tipologies en què s'ha anat desenvolupant i organitzant el seu treball. El SON[I]A recull les impressions de Manuel J. Borja-Villel, Bartomeu Marí i Joan Jonas sobre l'exposició, analitzant a fons el seu ús del vídeo, les transparències i les màscares, així com el recurs constant en la seva obra de l'element performatiu.

Compartir
Son[i]afeminismeexposicióvídeoinstal·lacióBartomeu MaríManuel J. Borja-VillelJoan Jonas