• 00:01 Coneixements indígenes
  • 07:22 Espècies invasores
  • 13:50 Una pregunta per a Donna Haraway...
05/01/2022 16' 18''
Castellà
Dimas Paredes Armas, "Ajos Kiro", 2019

Recuperem fragments inèdits de la conversa amb la investigadora, assajista, comissària i divulgadora científica Maria Ptqk, que no vam poder utilitzar en el seu moment. Obrim la porta a les epistemologies indígenes per a assenyalar els mecanismes de producció i legitimació del coneixement occidentals, problematitzem la noció d'espècie invasora i, tres dècades després del "Manifest Cíborg"(1985), fiquem en una ampolla una pregunta de Maria Ptqk per a Donna Haraway.

Conversa: Loli Acebal, Matías Rossi i Anna Ramos. Edició: Loli Acebal. Muntatge sonor: Anna Ramos.
Compartir
ExtraDonna HarawaynaturaculturaecofeminismeMaria PtqkEscenes eliminadesCreative Commons

Programes de RWM relacionats