• 00:01 Pensar més enllà de l’individu: la primera parella
  • 02:15 La invenció de les dones
  • 10:27 Escriure una dissertació a Berkeley
  • 18:53 El gènere es construeix d’una forma diferent
  • 23:10 Noves eines i el colonialisme del coneixement
  • 28:47 Qüestions de gènere i canvi en els vocabularis
  • 31:13 La veterania com a eina
  • 38:22 Art africà i gènere. La maternitat com una forma d’art
  • 43:30 Una categoria espiritual
10/01/2020 47' 48''
Anglès

El treball de la professora Oyèrónké Oyèwùmi (Nigèria, 1957) analitza les maneres en què l'universalisme de l'acadèmia distorsiona la comprensió de les cultures africanes, especialment en l'àmbit de la raça i el gènere. La materialitat anatòmica, la visualitat científica i la insistència en la genitalitat produeixen una exageració de les diferències.

La professora Oyèwùmi desentranya com aquesta matriu va ser històricament imposada en la cultura i cosmovisió yoruba, el llenguatge de la qual, per exemple, mai no va estipular l'existència de filles o fills, esposes o marits i on les deïtats es despleguen sempre en una identitat fluida. Així, més enllà del gènere com una invenció abstracta de la cultura, comencen a situar-se les coordenades espai-temporals on aquesta invenció ha tingut lloc i la impossibilitat de dissociar-la de processos obertament racistes i colonials.

En aquest podcast, la professora Oyèrónké Oyèwùmi parla sobre edat, experiència i respecte, desaprensió i acadèmia, despulla i espiritualitat. Analitza l’oxímoron contingut en la noció de “mare soltera”, vist des de la cultura yoruba, i narra el procés pel qual els fills trien les seves mares abans de néixer. Assenyala també com l'observació de pràctiques comunitàries provinents de cultures no-occidentals podria constituir un pas indefugible enfront dels desafiaments planetaris del futur.

Compartir
Son[i]acultura iorubafeminismecol·lectivitatOyèrónké OyèwùmiJohn Mason14 anys y 14 registres memorables de RWM+escoltats-juliol-2020Els més escoltats - Setembre 2020#8MLos podcasts más escuchados: 2006-2021. 15 años de podcasting+ escoltats 1er semestre 2022

Programes de RWM relacionats