• 00:01 Ha lugar
 • 04:11 Mito fundacional de Amereida
 • 06:46 La tradición de los trovadores y una pregunta por América
 • 11:52 Viaje al mar interior
 • 14:29 Teoría de la interrupción
 • 17:30 La carta del errante
 • 20:30 Phalene
 • 24:31 Un pueblo al que cantarle
 • 27:28 La escuela de Valparaiso
 • 29:32 La universidad erótica: nacimiento de la ciudad abierta
 • 36:38 Dunas, esteros, pacífico
 • 39:19 Darle espesor a una ciudad
 • 40:57 Lo impropio
 • 45:08 Hospitalidad y cementerio
 • 47:16 Volver a no saber
 • 48:49 Juntos
 • 49:40 Rondas: 15 cabezas, 50 manos
 • 52:25 Travesías
 • 56:27 Construir la retórica del propio hacer
 • 58:24 Aprender hablando
 • 61:56 Consentimiento y oralidad
 • 64:02 Ágoras sin actas
 • 65:08 Gerundio, fiesta y juego
 • 67:58 Atrapar la palabra
26/11/2019 70' 29''

Castellà

Amereida sorgeix de la travessia empresa per un grup de poetes, arquitectes i filòsofs, des de Tierra del Fuego fins a Santa Cruz de la Sierra, a Bolívia, durant el transcurs de 1965. Anys més tard, l'experiència es repeteix a Ciudad Abierta, una enorme extensió de dunes, aiguamolls i rierols prop de l'oceà Pacífic, d’on sobresurten una sèrie d'arquitectures experimentals, imaginades i executades de manera col·lectiva. Durant dècades, en col·laboració institucional amb la Universidad Católica de Valparaiso, la Ciudad Abierta ha anat trenant filosofia, poesia i arquitectura per donar lloc a una mirada profunda sobre la cultura, tot construint un paisatge on l'activitat poètica es troba en permanent estat de latència i pot manifestar-se. Les travessies, les rondes, les phalenes, la impropietat o el tornar-a-no-saber són només alguns dels elements que donen forma a un edifici pedagògic de característiques difícilment capturables perquè es revelen en la pròpia activitat. Vida, treball i estudi resulten àmbits vitals destinats a fondre's per a difuminar les seves fronteres interiors.

En aquest podcast, Manuel Sanfuentes parla sobre la tradició dels trobadors i el viatge a la mar interior, sobre interrupcions, gerundis i errar, sobre impropietat, hospitalitat i cementiris. Sobre aprendre fent, els oficis del món i els ressons poètics que permeten que el fer no es converteixi en un simple fer. Parlem també sobre com organitzar una àgora que no funciona per democràcia sinó per consentiment i del qual queda només, com a acta, l'oralitat.

Compartir
SON[I]AManuel Sanfuentes Ciudad AbiertaAmereida