• 00:01 Ontologies digitals
  • 06:16 Introducció
  • 09:07 “Rainwire”. Pràctiques d'art rural contemporani i recerca sobre la pluja
  • 25:00 Del piano clàssic a la composició algorítmica
  • 30:24 Pràctica creativa i sistemes complexos
  • 32:18 Autòmats cel·lulars. Orígens, funcionament i comportament
  • 35:52 Modelatge de sistemes complexos. Aplicacions dels autòmats cel·lulars en la recerca
  • 39:48 Visualització, mapatge i implementacions musicals dels autòmats cel·lulars
  • 45:13 Aproximacions sonores prèvies als autòmats cel·lulars
31/10/2019 56' 15''
Anglès

La tecnologia i la ciència s'utilitzen sovint per a crear art, però això rares vegades passa a l'inrevés. L'enfocament de Dave Burraston sobre la pràctica creativa uneix les tres disciplines per tal de produir resultats sorprenents, raó per la qual es descriu a ell mateix com a artista/científic.

La seva tesi doctoral sobre música generativa i Autòmats Cel·lulars (AC) va obrir nous enfocaments per a un problema clau sense resoldre en l'àmbit dels AC, a més de ser la font de seqüències per a molts dels seus llançaments generatius de música electrònica experimental. De la mateixa manera, el seu projecte rainwire, un sistema de sonificació ambiental, ha demostrat ser un mètode potencial per a mesuraments més precisos de pluja, així com un material de so exquisit per a diverses de les seves composicions.

Des de 1981, ja sigui sota el seu nom, un dels seus molts sobrenoms (NYZ, Bryen Telko, Dave Noyze), o a través del seu estudi independent d'art/ciència (Noyzelab), Dave Burraston ha estat treballant activament en projectes experimentals basats ​​en la recerca, que van des del so sintètic i la música electrònica fins als enregistraments de camp i l'art sonor a escala de paisatge.

En aquest podcast, Dave Burraston parla sobre el seu projecte rainwire i de com l'ús de la pluja com mitjà creatiu l'ha dut a una recerca en curs que podria superar algunes deficiències reconegudes en el camp dels mesuraments de precipitació. També parlem sobre sistemes complexos i pràctiques creatives en l’àmbit de la ciència, amb una descripció general dels autòmats cel·lulars i les seves aplicacions, incloses les seves troballes sobre l'autoorganització de l'espai de regles utilitzant sintetitzadors modulars i seqüenciadors basats en Autòmats Cel·lulars.

 

Compartir
Son[i]aDavid Burrastonautòmat cel·lularmúsica generativa

Programes de RWM relacionats