• 00:01 La nixtamalització del blat de moro
 • 01:41 Pataniscas de bacallà
 • 03:56 La guerra sense estat
 • 06:05 La crisi del 2008
 • 09:48 La blancor estètica del capital
 • 15:15 Habitar políticament el temps
 • 19:02 Bledes al vapor
 • 20:15 Espectadors de la nostra pròpia catàstrofe
 • 29:18 Tahini
 • 29:56 La lògica de la mesura
 • 38:35 Els verbs en infinitiu: curar, educar, habitar
 • 44:00 A què estem disposats a renunciar?
 • 49:55 Autoritarisme de bon rotllo
 • 53:14 Estofat de mongetes blanques amb lombarda
 • 57:35 Les presons del pensament lliberal
 • 65:30 L'esdevenir negre
12/03/2018 75' 21''
Castellà

A la crisi financera de 2008, la banca va sortir triumfadora per triple partida: es va quedar amb els recursos de fons de pensions i d’estalvi, va rebre un rescat amb fons públics i va aconseguir concentrar les seves activitats en un nombre reduït de bancs.

L'historiador i violentòleg Daniel Inclán, docent a l'Institut de Recerques Econòmiques de l’UNAM i integrant de l'Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, assenyala amb aquest exemple de concentració del capital una manifestació més d’allò que ell identifica com “una guerra sense estats, una guerra contra la història”.

En aquesta guerra aplanadora i ubiqua es produeix l'extermini simbòlic i real de persones i relacions socials. La combinació letal de la lògica del presentisme i l’estetització del món, en la qual “consumim efectes en lloc de processos”, ens converteix al seu entendre en simples espectadors de la nostra pròpia catàstrofe i ens impedeix reconèixer una historicitat diferent a la nostra i, amb això, la possibilitat d'imaginar presents que contradiguin les formes homogènies vigents. Inclán proposa fer front a les presons del pensament lliberal amb una política de la mesura que busqui l'enteniment en el desacord i altres formes d'habitar el temps.

SON[I]A parla amb Daniel Inclán sobre cafè, zapatisme, política a la carta, hamburgueses, presents dilatats, paraulotes, narcisisme biogràfic, autoritarisme a la democràcia, blancor estètica i la nixtamalització del blat de moro.

Compartir
Son[i]aDaniel InclánCreative Commons#els 10 podcasts més escoltats de 2018

Programes de RWM relacionats