25/07/2006 10' 36''
son[i]a 25

Quina capacitat d'infiltració dins del teixit social tenen les institucions artístiques? Els museus i centres d'art busquen traspassar les seves parets legitimadores d'allò artístic i oferir noves formes de producció i de percepció. Amb la voluntat de buscar mitjans d'infiltració, el projecte "Hem pres la ràdio" organitzat pel Centre d'Art Santa Mònica, va preparar una sèrie de programes radiofònics que es van inserir al llarg de 2006 dins la programació de diverses cadenes de ràdio, amb l'objectiu, també, de redefinir i recuperar la ràdio com a espai públic, de raó pública. El SON[I]A parla amb Jorge Luis Marzo, coodinador del projecte.

 

Compartir
Son[i]aràdioJorge Luís Marzo