• 02:10 S'han traspassat els límits del coneixement: hem de començar a treballar de manera col·lectiva
 • 04:18 Escala, nivells de realitat, nivells de transformació
 • 06:45 Un problema molt contemporani
 • 10:05 Densitat de l'aigua sobre extenses àrees de bosc
 • 11:43 La qüestió del big data i l'escala
 • 16:30 Noves formes de coneixement i el jo: la figura de Chelsea Manning
 • 20:50 Com aprenem el que passa al món? Tot el coneixement és situat, fins i tot el que és suposadament crític
 • 28:18 Ja estem en el futur
 • 31:04 Atacs de denegació de servei als cervells de les persones: "Devil Media"
 • 36:20 Passem un terç de les nostres vides dormint
 • 41:12 Jonathan Crary
 • 41:50 Dormir: repensant allò que és humà
 • 43:36 Comodificació de la son
 • 44:53 Dormir: una experiència que no podem experienciar
11/08/2017 46' 0''
Anglès

Matthew Fuller és escriptor i professor de mitjans digitals al Centre d'Estudis Culturals del Goldsmiths College a Londres. Treballa en els camps de la teoria dels mitjans de comunicació, el software, la teoria crítica i la ficció contemporània.

En aquest podcast, Fuller parteix d'una anàlisi detallada de la noció d'escala, no només en un sentit abstracte, sinó com un pont cap a qüestions rellevants sobre ètica, ecologia, tecnologia i pràctiques post-humanes. Seguint el raonament de Fuller, la idea mateixa d'escala es converteix en una qüestió fonamentalment política en un context caracteritzat per un profund dany mediambiental. Així, l'escala és una eina crucial per a mesurar i entendre el món que ens envolta, per a repensar-lo i prendre consciència del nostre impacte en el mitjà que habitem.

Aquest canvi subtil de punt de vista col·lectiu és en cert sentit la columna vertebral del pensament de Fuller, que també podem aplicar al seu treball recent al voltant del son: “Quan dormim, som conscients de diferents maneres, a diferents nivells; Però no som el subjecte humà clàssic. De manera que durant un terç de la nostra vida no som el subjecte clàssic humà. I això tal vegada proporciona una possibilitat per a repensar l'humà".

SON[I]A parla amb Matthew Fuller sobre l’acte de dormir, imperialisme processal, big data, post-humanitat i el que ell anomena "atacs de denegació de servei als cervells de les persones".

Compartir
Son[i]aMatthew Fullerpost-humanismeEls més escoltats del nostre arxiu

Programes de RWM relacionats