• 01:18 La crisi de l'agència
  • 02:37 El millor proxy pel bé comú
  • 04:27 The Environmental Health Clinic
  • 09:56 Doctors Without Disciplinary Borders
  • 12:42 El redisseny de la nostra relació amb els sistemes naturals
  • 16:15 La salut i la tecnologia com a oportunitats
  • 19:04 Tree Cloud Data
  • 24:39 Índex d'àrea foliar
  • 27:25 El pic de l'antropocè
  • 29:04 Un disseny mutualista de sistemes
30/03/2016 34' 44''
Anglès

Natalie Jeremijenko (Austràlia, 1966) és artista, enginyera, professora del Departament d'Arts Visuals de la New York University i directora de l’Environmental Health Clinic, un projecte parainstitucional orientat a millorar la salut mediambiental i la qualitat de vida de les persones.

La seva experiència en àrees diverses com la bioquímica, la tecnologia o les arts visuals, li permet sondejar infraestructures que propicien millores palpables en la pol·lució de l'aire, la biodiversitat del sòl o la innovació als espais públics.

Jeremijenko treballa al voltant d’una idea del planeta com un teixit profús de vincles cooperatius. En aquest sentit, lògiques com la del consum responsable resulten interpel·lades pels seus projectes que, abans que intentar minimitzar l'impacte ecològic, impulsen la multiplicació dels beneficis mutus.

SON[I]A parla amb Natalie Jeremijenko sobre l'aprenentatge en la convivència, sobre la vitalitat i la insuficiència de les lluites ecologistes del passat, i de com imaginar, a partir d'aquí, la nostra relació amb els sistemes naturals.

Compartir
Son[i]aNatalie Jeremijenko