30/03/2016 34' 44''

Natalie Jeremijenko (Austràlia, 1966) és artista, enginyera, professora del Departament d'Arts Visuals de la New York University i directora de l’Environmental Health Clinic, un projecte parainstitucional orientat a millorar la salut mediambiental i la qualitat de vida de les persones. La seva experiència en àrees diverses com la bioquímica, la tecnologia o les arts visuals, li permet sondejar infraestructures que propicien millores palpables en la pol·lució de l'aire, la biodiversitat del sòl o la innovació als espais públics. Jeremijenko treballa al voltant d’una idea del planeta com un teixit profús de vincles cooperatius. En aquest sentit, lògiques com la del consum responsable resulten interpel·lades pels seus projectes que, abans que intentar minimitzar l'impacte ecològic, impulsen la multiplicació dels beneficis mutus.

SON[I]A parla amb Natalie Jeremijenko sobre l'aprenentatge en la convivència, sobre la vitalitat i la insuficiència de les lluites ecologistes del passat, i de com imaginar, a partir d'aquí, la nostra relació amb els sistemes naturals.

Escaleta del programa
01:18 La crisi de l'agència
02:37 El millor proxy pel bé comú
04:27 The Environmental Health Clinic
09:56 Doctors Without Disciplinary Borders
12:42 El redisseny de la nostra relació amb els sistemes naturals
16:15 La salut i la tecnologia com a oportunitats
19:04 Tree Cloud Data
24:39 Índex d'àrea foliar
27:25 El bec del antropoceno
29:04 Un disseny mutualista de sistemes

Compartir
SON[I]ANatalie Jeremijenko