18/11/2015 49' 27''

Música de Like A Tim

Artista i educador: Jordi Ferreiro no concep una distinció entre les disciplines a les quals es dedica. Els seus projectes busquen intervenir la relació entre l'artista, el públic i el museu, a través d'estructures participatives, lúdiques i d'estranyament. Propostes en les quals s'inclouen visites coreografiades, performances passives, àudio-guies interactives, escultures socials, hiperficció, instal·lacions i quilos de confeti daurat.

En les seves estones d'oci, Jordi Ferreiro investiga metodologies de transferència de la informació i moviments pedagògics fora del normatiu, que per a aquesta conversa ha ordenat sota tres criteris bàsics: l'espai, els participants i la metodologia. Els diferents casos d'estudi en els quals s’ha centrat trenquen, en menor i major mesura, l'estructura i relacions que s'estableixen a l'aula. A través de projectes anòmals, subalterns i experimentals com la University of Trees, les Escuelas de Pintura al Aire Libre de México, el Grupo Zaragozano de Papiroflexia, l'Escola Catalana del Tapís o les escoles-bosc alemanyes, entre d’altres, Jordi Ferreiro posa sobre la taula exemples pràctics que operen entorn del joc, la performativitat i l'horitzontalitat.

SON[I]A parla amb Jordi Ferreiro sobre situacions pedagògiques fora del normatiu, afectes i aprenentatge significatiu i sistemes d'avaluació experimentals.

Escaleta del programa
01:49 Situacions pedagògiques subalternes
04:19 L'espai clònic de l'aula
06:29 L'escola-bosc alemanya
07:21 La Universitat dels Arbres
10:07 Representar el paisatge: filosofia a l'Escola de Pintura a l’Aire Lliure de Mèxic
12:31 Educació per correu i altres situacions pedagògiques unidireccionals
15:03 Aquest llibre és una aula
18:22 Trencar el binomi professor-alumne
20:02 Aprendre en xarxa: l'Escola Catalana del Tapís
26:14 Metodologies
28:37 La pedagogia de la papirola
31:29 Dins de la maloka: una doble espiral i un fogó
40:37 Els temps en la filosofia gumbiana
43:10 El taita i l'homologació de la Universitat MISAK
44:36 Criteris d'avaluació
46:43 A la Universitat com a casa

Compartir
Son[i]aJordi Ferreiroeducacióels podcasts més escoltats de 2016