27/02/2014 20' 43''
Català

Els museus del segle XXI no poden continuar funcionant amb els mateixos paradigmes que els museus de la modernitat. El MACBA es troba, ara i aquí, en una conjuntura social, econòmica i geopolítica concreta que l'impulsa a redefinir els seus objectius i mètodes de treball.

Amb el repte de generar noves formes de coneixement crític i d'acció, el Museu presenta un programa d'exposicions i activitats articulat entorn de sis línies d'investigació transversals. Totes tenen en comú el fet de concebre les pràctiques artístiques contemporànies com a part d'un procés d'emancipació política, estètica, somàtica i sexual. El MACBA esdevé així un gran laboratori obert al debat i la recerca col·lectiva, i també a nous públics i formats expositius.

Bartomeu Marí, Paul Beatriz Preciado i Valentín Roma formen part de l'equip que ha concebut aquest projecte. En aquest nou capítol de SON[I]A, ens presenten els eixos conceptuals que estructuraran la programació del Museu del 2014 al 2016.

Compartir
Son[i]aPaul PreciadoValentín RomaBartomeu Marídissidència sexual