02/05/2013 23' 45''
Castellà

El 1968 Lawrence Weiner va fer pública aquesta declaració d'intencions: "L'artista por construir l'obra. L’obra pot ser fabricada. L'obra no té perquè ser construïda". Tres aforismes rotunds amb els quals anunciava que l'art no necessita cap suport físic, sinó que en té prou amb comunicar una idea.

Des d'aleshores, el llenguatge s’ha convertit en matèria indispensable de la seva creació artística i ha donat lloc a un corpus que inclou escultures fetes amb paraules, treballs sonors, postals, llibres, pòsters i pel·lícules. Al costat de tot això, l'artista ha desenvolupat, des de mitjans dels anys seixanta, una intensa activitat com a dibuixant.

L'exposició "Escrit en el vent" presenta per primer cop un recorregut exhaustiu per l'obra en paper de Lawrence Weiner, amb més de 300 dibuixos que il·lustren bona part de les seves obsessions, mètodes de treball, interessos i inquietuds vitals.

SON[I]A parla amb Soledad Gutiérrez, co-comissària del projecte, sobre el procés de muntatge de l'exposició i de la relació que Lawrence Weiner manté amb el dibuix, el llenguatge, la recepció artística i el compromís polític.

Compartir
Son[i]aexposicióSoledad GutiérrezLawrence Weiner