24/01/2013 33' 54''
Català

Des dels anys seixanta, l'art contemporani s'associa amb crisis periòdiques. I aquestes crisis no només han afectat l'art sinó que han tingut un abast global. Es pot traçar així un itinerari des de la reflexió autocrítica de la pintura moderna fins als esforços per entendre un món com un sistema de relacions sotmeses a un canvi constant.

Partint d'aquesta premissa, la nova presentació de la Col·lecció MACBA suggereix alguns antecedents del que avui anomenem crisi sistèmica en una seqüència de sis episodis que poden ser llegits amb certa autonomia.

SON[I]A presenta a Carles Guerra en un recorregut, capítol a capítol, per tots els conceptes abordats per aquesta presentació de la Col·lecció.

Compartir
Son[i]aCarles GuerraCol·lecció MACBA