05/07/2012 11' 38''
Català

"Oferta pública / Public Tender" és la primera gran presentació de l'obra de Rita McBride a Espanya. En un diàleg directe amb l'arquitecte de l'edifici, Richard Meier, McBride ha fet tornar una gran part de la segona planta del museu al seu estat original i intencional. Aquesta neteja de l'arquitectura mostra l'espai expositiu com un objecte d'estudi, i el situa al mateix nivell que les obres d'art que allotja. Així mateix, presenta algunes de les seves escultures més emblemàtiques, seleccionades per la seva capacitat específica de qüestionar la producció i percepció públiques de la cultura. McBride reconstitueix curosament un entorn en què l'art i l'arquitectura són sinònims.

L'aprofundiment de l'artista en la lluita entre el funcionament intern del museu i la seva arquitectura crea una transparència potent i restableix la connexió entre la funció pública i les operacions de custòdia del dia a dia del Museu.

SON[I]A parla amb Bartomeu Marí, Luis Fernández-Galiano, Anne Pöhlmann i Rita McBride sobre els processos i reflexions entorn a l'exposició.

Compartir
Son[i]aRita McBrideBartomeu MaríAnne PöhlmannLuis Fernández-Galianoexposicióarquitecturaescultura