24/11/2011 14' 41''
Català

Amb el títol de "Volum! Obres de les col·leccions de la Fundació "la Caixa" i del MACBA", el MACBA presenta la primera d'una sèrie d’ exposicions que la Fundació "la Caixa" i el MACBA organitzaran conjuntament amb diverses seleccions de les 5.500 obres que reuneixen les dues col·leccions.

"Volum!" traça un itinerari que discorre entre la dimensió escultòrica i l'acústica i proposa una interpretació del pas del segle XX al segle XXI en termes de canvi de paradigma material, sensorial i programàtic de l'art.

L'exposició posa en dubte els clixés que identifiquen els anys vuitanta amb la supremacia de la pintura i el segle XX com el «segle de la imatge». Per contra, situa en el centre del canvi de segle la preeminència de l'escultura, que rebutja i supera els principis del minimalisme imperant fins als setanta, i de la fotografia, que desborda definitivament el concepte de document a favor d'una nova dimensió estètica.

"Volum!" consolida el so i la veu com a elements de la producció artística en aquest canvi de segle. El nou model pren com a punt de partida els treballs experimentals en format cinematogràfic i en vídeo, que decanten l'art cap a un llenguatge narratiu que s'independitza progressivament de la imatge.

Son[i]a parla amb Bartomeu Marí, director del MACBA i comissari de "Volum!", i Ninfa Bisbe, directora de la col·lecció d'Art Contemporani Fundació "La Caixa".

Compartir
Son[i]aCol·lecció MACBA