12/10/2012 60' 1''
Anglès

A càrrec d'Anki Toner

Un dels fenòmens estudiats en la meva col·lecció d'objectes gramofònics és la dislocació entre l’objecte continent d'informació (el disc en si) i la informació que hi està continguda. En aquest sentit, la meva col·lecció conté discos que esmenten, simulen, utilitzen o estudien el fenomen del disc, el tocadiscos i/o l’enregistrament. És a dir, discos que, en certa mesura, són metadiscos.

Per una raó de claredat, els he dividit en les sis categories següents:

A) Metadiscos purs: discos que parlen d’ells mateixos i/o discos que imiten l'efecte del disc.
B) Metadiscos derivats: discos que es refereixen a discos, a gramòfons o a enregistraments.
C) Scratch: la manipulació del disc emprada com a instrument.
D) Soroll de superfície: el so del vinil emprat com a instrument.
E) Tocadiscos sense discos: el so del tocadiscos emprat com a instrument.
F) Discos de solcs tancats (loops): discos que s'han concebut per ser emprats com a instrument.

Anki Toner, tardor 2012

Compartir
RecercaInterrupcions Anki Tonergramofoniaselecció musicalMix