07/09/2011 62' 2''
Anglès

A càrrec de Mark Fell i Joe Gilmore. Narrat per Connie Treanor.

El quart episodi de la sèrie aborda la idea del temps i la seva relació amb diferents pràctiques musicals.

El programa arrenca amb algunes consideracions sobre el temps provinents de la filosofia, la ciència i la musicologia, així com la seva aplicació a la creació musical. L'episodi analitza també els orígens de l'acció sonora, els comportaments musicals i els sistemes de notació com a formes d'aproximar-se al terreny del temporal. Fent una referència explícita a l'emergència de les tecnologies d'enregistrament de so –tant vinil com cinta– el programa es fixa en com aquestes tècniques van impactar en els vocabularis musicals, canviant de passada la relació entre so, temps i música.

Finalment, l'episodi llança una breu mirada a la influència que l'edició d'àudio per ordinador ha exercit sobre aquest paradigma, aplanant així el camí per a nous mètodes estocàstics de generació de so.

Compartir
RecercaCOMPONENT AMB PROCESSOSmúsica generativaJoe GilmoreMark FellCOMPONENT AMB PROCESSOS

Programes de RWM relacionats