QUADERNS D'ÀUDIO

Quaderns d'àudio és una línia de publicacions de textos relacionats amb la programació de RWM. L'objectiu d'aquestes publicacions és complementar les línies de treball de la ràdio a través de textos inèdits i també amb l'edició crítica de textos de difícil localització però rellevants per a comprendre i aprofundir en la creació sonora tant en el camp de la música com de l'art.
Els textos es presenten en format PDF per descarregar i imprimir. La maquetació del text permet diferents modes de muntatge: des del simple grapat fins a l’enquadernació japonesa, de manera que el resultat final pot tenir un format semblant al d’una publicació convencional.

Aquest assaig aborda una sèrie de qüestions pertinents a la comprensió de l'experiència de l'escolta en l'art i en la vida quotidiana.

De com els processos i els sistemes es van aplicar a la música experimental.

Chris Cutler investiga com el fet i la pràctica de l'enregistrament sonor han transformat tots els aspectes de la producció i la recepció del so organitzat, donant lloc a nous gèneres i interpretacions.

Aquest assaig enllaça tres exemples històrics del potencial del receptor de ràdio com a instrument musical.

Compilació de la sèrie de partitures gràfiques, inèdites fins a la data, que Barber va realitzar l'any 2005 a Yokohama (Japó).

Aproximació a l'obra i mètode de treball de l'artista japonès Yasunao Tone, realitzada a partir de diverses converses amb el propi artista i altres col·laboradors.