12.11.2007
9 MIN
Català

Son[i]a #50
Manuel J. Borja Villel i Charles Esche

descarregar
Son[i]a #50

El SON[I]A parla amb Charles Esche, director del Van Abbemuseum d’Eindhoven, i Manuel J. Borja-Villel, director del MACBA, sobre la dialèctica centre-perifèria i la realitat local. Dos museus amb realitats locals complexes que mostren un interès comú per les micronarratives que reflecteixen la complexitat de les seves realitats. Dues concepcions que entenen la col·lecció i el museu com una estructura que ha de crear un espai democràtic i de tensió entre diverses identitats i que es fonamenta en el treball en xarxa i la creació d’un arxiu rellevant.

Son[i]a arxiu CharlesEsche col·lecció Manuel J. Borja-Villel perifèria Van Abbemuseum
programes relacionats
2 destacats

Entrevista a Manuel J. Borja Villel sobre el Programa d'Estudis Independents (PEI) del MACBA.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Son[i]a dissidència sexual educació Manuel J. Borja-Villel PEI
05.07.2007
10 MIN
Anglès
Son[i]a #45
Charles Esche
més Informació

Entrevista a Charles Esche, director del Van Abbemuseum (Eindhoven, Països Baixos).

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Son[i]a arxiu CharlesEsche col·lecció Van Abbemuseum
Son[i]a #50 Manuel J. Borja Villel i Charles Esche
Son[i]a
0:00
0:00
Son[i]a
Son[i]a #384
0:00
Podcast Title
Title of podcast
Son[i]a #384
0:00
34:58