19.06.2007
9 MIN
Català

Son[i]a #44
Llibert Fortuny

descarregar
Son[i]a #44

Al llarg dels darrers anys, diverses manifestacions musicals han provocat la posada en circulació d’una nova etiqueta, el “so Barcelona”, resultat de l’hibridisme d’estils musicals molts diversos com ara el reggae, el funk, el hip-hop, el rock, etc. Molt abans que aquest fenomen, el jazz va emergir com una de les arts que va representar millor la ruptura de les antigues divisions entre cultura popular i alta cultura d’avantguarda. El programa de concerts “¿So Barcelona?” s’obre a la interacció de set músics actius a l’escena local en tres combinacions diferents i tenint en compte les procedències geogràfiques diverses, així com els estils musicals que adopten cadascun d’ells.

El SON[I]A parla amb Llibert Fortuny, saxofonista i participant del cicle “¿So Barcelona?”, sobre els músics que hi participen, la llibertat estilística que els defineix i el llenguatge universal del jazz i la improvisació. El programa també recull peces del darrer disc del Llibert Fortuny Electric Quintet, “Double Step”.

Son[i]a jazz Llibert Fortuny música so
material addicional
1 resultats
Son[i]a #44
document
Son[i]a #44 Llibert Fortuny
Son[i]a
0:00
0:00
Son[i]a
Son[i]a #384
0:00
Podcast Title
Title of podcast
Son[i]a #384
0:00
34:58