10.01.2020
48 MIN
Anglès

Son[i]a #303
Oyèrónké Oyèwùmi

descarregar
cronologia
00:01
02:15
10:27
18:53
23:10
28:47
31:13
38:22
43:30

El treball de la professora Oyèrónké Oyèwùmi (Nigèria, 1957) analitza les maneres en què l’universalisme de l’acadèmia distorsiona la comprensió de les cultures africanes, especialment en l’àmbit de la raça i el gènere. La materialitat anatòmica, la visualitat científica i la insistència en la genitalitat produeixen una exageració de les diferències.

La professora Oyèwùmi desentranya com aquesta matriu va ser històricament imposada en la cultura i cosmovisió yoruba, el llenguatge de la qual, per exemple, mai no va estipular l’existència de filles o fills, esposes o marits i on les deïtats es despleguen sempre en una identitat fluida. Així, més enllà del gènere com una invenció abstracta de la cultura, comencen a situar-se les coordenades espai-temporals on aquesta invenció ha tingut lloc i la impossibilitat de dissociar-la de processos obertament racistes i colonials.

En aquest podcast, la professora Oyèrónké Oyèwùmi parla sobre edat, experiència i respecte, desaprensió i acadèmia, despulla i espiritualitat. Analitza l’oxímoron contingut en la noció de “mare soltera”, vist des de la cultura yoruba, i narra el procés pel qual els fills trien les seves mares abans de néixer. Assenyala també com l’observació de pràctiques comunitàries provinents de cultures no-occidentals podria constituir un pas indefugible enfront dels desafiaments planetaris del futur.

programes relacionats
8 destacats

Conversem amb Diego Falconí Travez, Lucía Piedra Galarraga i Karo Moret sobre esclavisme i amor, la caribenyització de les identitats i la violència entesa com un recurs possible. Comparteixen afectes, fòbies, autofàgies i objectes inquietants. I esmicolen el llatí davant de la màscara del gai, la sortida de l’armari com una promesa liberal i el re-sentiment com una forma circular que impedeix que la memòria desaparegui. 

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Especials Altars antirracisme Creative Commons diàspora africana Diego Falconí Travez dissidència sexual Karo Moret Lucía Piedra Galarraga Oyèrónké Oyèwùmi

Conversem amb Lucía Piedra Galarraga, Diego Falconí Travez i Karo Moret del Grup de pensament, pràctiques i activismes afro/negres sobre altars, ekekos, nefands, Santa Bàrbara i les Siameses de Valdivia. De la seva mà, analitzem les polítiques del cabell, el sucre com a producte estrella de les rutes del Carib, i la destresa de la cendra per a evidenciar l'extermini de les antigues comunitats sodomites andines.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Especials Altars antirracisme Creative Commons Diego Falconí Travez dissidència sexual Karo Moret Oyèrónké Oyèwùmi
29.03.2023
78 MIN
Anglès
Son[i]a #369
Sethembile Msezane
més Informació

El relat històric, el coneixement ancestral africà i les ferides colonials des d'una mirada contemporània, són la base des de la qual l'artista Sudafricana Sethembile Msezane desenvolupa una pràctica interdisciplinària que apunta, més enllà d'una mirada crítica, a la possibilitat de generar altres espais que convidin a reflexionar i obrir camins cap a altres converses. En aquest podcast, Sethembile Msezane rebutja la cultura d'un sol ús contemporània, convençuda que la història i les experiències dels nostres avantpassats contenen en si mateixes multitud de pistes i sabers que ens permeten somiar altres futurs. Per a ella, la porta del bon presagi ha d'obrir-se a través de l'espiritualitat i el diàleg amb els ancestres. L'art és simplement una eina.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Son[i]a aigua ascendència Creative Commons espiritualitat monuments no-humans

Recuperem fragments inèdits de la conversa amb Marie Hélène Pereira i Fatima Bintou Rassoul Sy, dues peces clau de Raw Material Company, que no vam poder utilitzar en el seu moment. Parlem de treballar amb i empoderar a les comunitats afro, mantenir l'arxiu viu y abordar la oralitat.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Extra Creative Commons Escenes eliminades Fatima Bintou Rassoul Sy Marie Hélène Pereira Re-Imagine Europe
10.09.2021
85 MIN
Anglès
Son[i]a #337
Raw Material Company
més Informació

Raw Material Company és un espai independent i col·laboratiu per al desenvolupament del pensament crític des de la pràctica artística amb base a Dakar, al Senegal. En aquesta conversa, Marie Hélène Pereira i Fatima Bintou Rassoul Sy, dues peces clau de Raw Material Company, proposen una pràctica feminista i decolonial situada, que s'ocupa més del fer que de l'enunciar i categoritzar. Comparteixen aquí algunes de les experiències i estratègies que han desenvolupat per a construir formes diverses de diàleg i esquivar les tensions i constriccions ideològiques i econòmiques imposades a través de les lògiques encara colonials de l'anomenat Nord global.

mostrar-ne més mostrar-ne menys

Conversem amb Diego Falconí Travez, Lucía Piedra Galarraga i Karo Moret sobre esclavisme i amor, la caribenyització de les identitats i la violència entesa com un recurs possible. Comparteixen afectes, fòbies, autofàgies i objectes inquietants. I esmicolen el llatí davant de la màscara del gai, la sortida de l’armari com una promesa liberal i el re-sentiment com una forma circular que impedeix que la memòria desaparegui.  

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Especials Altars Altars, sucre i cendres antirracisme Creative Commons diàspora africana Diego Falconí Travez dissidència sexual Karo Moret Oyèrónké Oyèwùmi
25.04.2017
12 MIN
Anglès
SON[I]A #237. John Mason
Escenes eliminades
més Informació

Recuperem aquí fragments inèdits de l'entrevista amb John Mason que no vam poder utilitzar en el seu moment.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Extra Creative Commons cultura ioruba diàspora africana Escenes eliminades John Mason
23.03.2017
50 MIN
Anglès
Son[i]a #237
John Mason
més Informació

John Mason parla sobre la cultura, els rituals i els sabors com a motor de resistència, identitat i memòria; els traspassos culturals derivats dels moviments migratoris i la història del poble yoruba. Mason reivindica també la història no explicada del paper de la dona com a inventora i l'impacte polític, social i econòmic dels espais ocupats per la dona, com l'agricultura, l'educació o les cures pediàtriques, geriàtriques i afectives.

mostrar-ne més mostrar-ne menys
Son[i]a cultura ioruba diàspora africana John Mason
Son[i]a #303 Oyèrónké Oyèwùmi
Son[i]a
0:00
0:00
Son[i]a
Son[i]a #384
0:00
Podcast Title
Title of podcast
Son[i]a #384
0:00
34:58